Zwarte investeringsdiamanten? Daarom kiest u ze.

  • Wat zijn zwarte diamanten?
  • Welke soorten zwarte diamanten bestaan er?
  • Wat is het verschil tussen zwarte diamanten en kleurloze diamanten?
  • Waar komen zwarte diamanten vandaan?
  • Waarom kies ik voor zwarte investeringsdiamanten?

Naast de klassieke kleurloze diamant, bestaan diamanten in een hele reeks levendige kleuren: rood, paars, roze, blauw, geel, groen, oranje, grijs, wit en zelfs zwart. Rode en blauwe diamanten zijn het zeldzaamst. Zwarte diamanten verschillen van de meeste andere diamanten omdat ze volledig ondoorzichtig zijn.

Wat zijn zwarte diamanten?

Zwarte diamanten zijn heel kostbaar en waardevol. Toch zijn ze betaalbaarder dan de meeste andere gekleurde diamanten. Dat komt omdat ze door hun ondoorzichtigheid alle licht absorberen en dus minder schitteren dan doorzichtige diamanten. Daardoor zijn ze minder gegeerd voor juwelen.

Door de vele gelijkenissen met andere types edelstenen en door hun specifieke kleur en eigenschappen rijzen er vaak vragen over zwarte diamanten als belegging.

Welke soorten zwarte diamanten bestaan er?

Er bestaan zwarte diamanten en natuurlijke ‘fancy coloured’ zwarte diamanten. Beide types zijn echte diamanten, maar de zwarte kleur is bij het eerste type niet natuurlijk. De ‘fancy coloured’ natuurlijke diamanten worden gedolven met hun intrinsieke zwarte kleur al aanwezig in de steen.

De echte waarde van zwarte diamanten is hun unieke, natuurlijke en zeldzame zwarte kleur. Het is dan ook dit type dat interessant is als belegging.

Wat is het verschil tussen zwarte diamanten en kleurloze diamanten?

Beide lijken heel sterk op elkaar. De zwarte kleur wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van grafiet in de kristalstructuur tijdens de vorming van de diamant. Dergelijke grafietinclusies zijn niet aanwezig bij kleurloze diamanten. Voor de rest hebben kleurloze en zwarte diamanten dezelfde eigenschappen.

Waar komen zwarte diamanten vandaan?

Natuurlijke zwarte diamanten zijn slechts in een beperkt aantal diamantmijnen te vinden, vooral in Brazilië en Centraal Afrika. Ze komen veel dieper uit de aarde en ontstaan tussen 140 en 190 kilometer onder de aardkorst. De bijzonder hoge druk en temperatuur op die diepte geeft ze hun unieke kleur. Daarna stuwen vulkaanuitbarstingen en lavagolven ze naar het aardoppervlak waar ze gedolven worden.

Het specifieke proces dat zwarte diamanten hun unieke opake kleur geeft, is niet helemaal duidelijk. Er bestaan verschillende hypotheses over het ontstaan van de zwarte diamant, maar geen eenduidigheid.

Waarom kies ik voor zwarte investeringsdiamanten?

Algemeen wordt aangenomen dat roze, rode en blauwe diamanten de meest geschikte gekleurde investeringsdiamanten zijn. Door hun zeldzaamheid renderen ze sneller en meer dan andere kleuren. Bovendien zijn ze populairder dan zwart door hun grotere schittering.

Zwarte diamant wordt dus pas als een goede investering beschouwd als de steen behoorlijk groot is of een onderscheidend kenmerk heeft dat een grote vraag in de markt kan creëren.

Natuurlijke zwarte diamanten bevinden zich in vergelijking met andere gekleurde diamanten in een lagere prijscategorie. De kostprijs zit voor een 1.00 ct ongeveer tussen €3.000 en €5.000.

Hoe kan u investeren in een natuurlijke zwarte diamant? Welke andere kleuren kan u kiezen voor uw investeringsdiamanten? De diamantspecialisten van BAUNAT DIAMONDS adviseren op basis van jarenlange ervaring en intensieve trainingen

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BAUNAT DIAMONDS ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular