Smart in Every Way

Welke factoren beïnvloeden de prijs van diamant?

  • Hoe volatiel is de prijs van diamant?
  • Welke rol speelt de economie?
  • Welke invloed heeft de kwaliteit?

Diamanten worden wereldwijd begeerd voor hun luxueuze uitstraling, hun schittering en grote intrinsieke waarde. Maar voor investeerders is de toekomstige waarde van een diamant het belangrijkste element. Wat bepaalt er of een diamant zal stijgen of dalen in waarde? Hoeveel hangt af van de algemene financiële markt en van de specifieke eigenheden van de diamantmarkt?

Hoe stabiel is de prijs van diamant?

Sinds tientallen jaren ziet de prijs van diamant een stabiele jaarlijkse stijging. Diamant is bovendien zowat de enige investering die jaar na jaar een gelijkaardige prijsstijging vertoont. De stabiliteit van diamant maakt het nog uitzonderlijker dat die stijging jaarlijks rond de 15% ligt, een ongelooflijk percentage. Daardoor krijgt u niet enkel de stabiliteit van een zeer veilige belegging, maar ook het rendement van investeringen die in traditionele vorm risicovol zouden zijn. Dat maakt diamant een bijzonder waardevolle uitbreiding van uw portefeuille.

Bovendien blijft de diamantprijs niet enkel stabiel stijgen doorheen de jaren, maar is die ook een van de meest crisisbestendige grondstoffen.

Welke rol speelt de economie?

De economie speelt dan wel een grote rol in de prijs van diamant, toch reageert die prijs slechts heel licht op economische fluctuaties. Die crisisbestendigheid is grotendeels te wijten aan de intrinsieke waarde van diamant, die zelfs in tijden van crisis een waardevolle investering blijft. Zelfs tijdens de grootste beurscrashes, zoals die van 2008, daalt de diamantprijs veelal het minst van alle grondstoffen. Daarbij komt ook de forse stijging bij economische welvaart, door de toenemende koopkracht en stijgende interesse in luxegoederen van de wereldwijde middenklasse.

Ook het marktaandeel van diamantgigant De Beers heeft een grote invloed op de prijs. Bij dalende vraag gaan zij minder intensief ontginnen, waardoor de prijs toch stabiel kan blijven.

Welke invloed heeft de kwaliteit?

Of een diamant stijgt of daalt in waarde is ook afhankelijk van de kwaliteit van de diamant. Gecertificeerde diamanten zullen zeer zelden dalen in waarde. Synthetische diamanten, die kunstmatig gecreëerd worden, zien een omgekeerde tendens. Daarom wordt ook enkel natuurlijke diamant aangeraden als investering.

Waar kan ik de juiste diamanten vinden voor mijn portefeuille? Wat doe ik als mijn diamant toch licht daalt in waarde? Vraag advies aan de diamantexperts van BAUNAT DIAMONDS voor uw investering.

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Dit artikel is geen aanbeveling van BAUNAT DIAMONDS of de schrijver om te investeren in diamanten. BAUNAT DIAMONDS doet geen uitspraken en biedt geen garanties wat betreft de accuraatheid of actualiteit van de informatie vervat in deze teksten. Investeren in diamanten is niet zonder risico. Alle risico's dienen op voorhand overwogen te worden door de investeerder.

Related

Most popular