Smart in Every Way

Welke factoren hebben invloed op de prijs van diamanten?

  • Beperkte volatiliteit
  • Invloed van De Beers en economische klimaat
  • Diamantkwaliteit, diamantmaat en vorm
  • Investeringstips

Diamanten worden ruimschoots begeerd voor hun luxueuze uitstraling, hun schittering, … Maar voor investeerders is de toekomstige waarde van een diamant het meest begeerde element. Of een diamant zal stijgen of dalen in waarde hangt van zowel de algemene financiële markt als van de specifieke eigenheden van de diamantmarkt af. 

Diamant prijs heeft beperkte volatiliteit

Edahn Golan, onafhankelijk diamantindustrie analist, merkt op dat de prijs van diamanten niet zo hevig schommelt, in vergelijking met andere investeringsmarkten. Tussen 2004 en 2013 steeg de prijs ongeveer 33% op de IDEX Online Polished Price Index, een index samengesteld uit verschillende diamant prijzen. Ondanks een occasionele uitschieter omhoog of omlaag blijft de prijs van diamanten relatief stabiel. 

Invloed van De Beers en economische klimaat

Eén van de belangrijkste redenen van de stabiele prijs van diamanten is de impact van het monopolie van De Beers op de markt. Als de prijzen dalen, dan beperkt De Beers de aanlevering van ruwe diamant of – omgekeerd – wordt de aanvoer opgedreven als de prijs te hoog dreigt te worden. Echter ook andere wereldwijde economische krachten hebben invloed op het prijsniveau van diamanten. 

Ook het globale economische klimaat fungeert als een aanstoker van of domper op het consumentenenthousiasme voor diamanten. In tijden van relatieve welvaart, zorgen marketingcampagnes en een hoger besteedbaar inkomen voor een verhoogde vraag naar diamanten en zorgen zo voor een stijgende diamantprijs. Op dezelfde manier schatten retailers de vraag naar diamant in en plannen diamantvoorraden overeenkomstig in. Als de vraag naar diamanten groot is, dan zijn ze geneigd om te investeren in grote voorraden en bereid hogere prijzen te betalen. 

Diamantkwaliteit, diamantmaat en -vorm

Of een diamant stijgt of daalt in waarde is afhankelijk van de kwaliteit van de diamant. Zoals de financiële website Bankrate opmerkt, was er in 2010 maar 1 op 50 verkochte diamanten potentieel minder waard. Gecertifieerde diamanten, die dus voldoen aan de strenge criteria van erkende diamantlaboratoria, zullen zeer zelden dalen in waarde. Synthetische diamanten, die kunstmatig gecreëerd worden, zullen niet stijgen, maar eerder dalen in waarde. 

Edahn Golan stelt ook dat bepaalde diamantmaten en –vormen sneller in waarde stijgen of dalen dan andere. Bij ronde 3-caraat diamanten bijvoorbeeld zien we grotere prijsschommelingen in vergelijking met kleinere diamanten. De prijs van diamanten van 4 caraat vertonen de grootste schommelingen.  Zo zijn ze tussen 2004 en 2008 verdrievoudigd in prijs, voor de financiële crisis zich aandiende. 

Investeringstips

Wilt u beleggen in diamant, dan vindt u hier concrete investeringstips.

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Related

Most popular