Achtergrondinformatie over de rentabiliteit van diamanten

De onderstaande data & grafieken zijn het resultaat van uitgebreid marktonderzoek & financiële analyse, uitgevoerd door Bain & Company en het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Deze data & grafieken bevestigen de verwachtte prijsstijging van diamanten.

Uitgeputte ontginningsmogelijkheden

Het is onwaarschijnlijk dat er een significante nieuwe afzetting van diamant ontdekt wordt die binnen 10 jaar klaar is voor commercieel gebruik. de beste en toegankelijkste afzettingen zijn reeds gevonden . De laatste grootste mijnen werden meer dan 20 jaar geleden ontdekt.

Onderzoekers hebben monsters genomen van in totaal minder dan 7.000 kimberlietpijpen wereldwijd. Van al deze stalen samen bevatten slecht 15% diamanten en slechts 1 % (ongeveer 60 stalen) telden genoeg diamanten om het bouwen van een mijn te rechtvaardigen. Als er een nieuwe mijn gebouwd zou worden, weet dat het zo'n 13 jaar duurt voor men met productie kan starten.

Wereldwijde vraag naar diamantjuwelen

Tijdens het afgelopen decennium werden China en Indë de grootste juwelenmarkten.

Het BNP per inwoner, een betrouwbare indicator voor de vraag naar diamanten, ondersteunt de eerdere stelling. Het BNP groeit het sterkst in China en Indië en deze landen worden dan ook beschouwd als de drijvende krachten van de wereldwijde diamantconsumptie voor de komende jaren.

De middenklasse van zowel China als Indië blijft groeien en dit gaat gepaard met een stijgende vraag naar diamanten.

De millenniumgeneratie hebben de tijdspanne waarin zij het meest uitgeven nog niet bereikt, terwijl de babyboom generatie hier al voorbij zijn. Diamanten zijn zeer gegeerd bij deze generatie.

In het kort

Natuurlijke diamanten zijn een eindige grondstof en zeer arbeidsintensief zijn om te ontginnen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er een nieuwe, economisch haalbare diamantvoorraad ontdekt wordt. Naast de uitputting van het aanbod, wordt verwacht dat de vraag naar diamanten blijft stijgen, dit vooral door de groei van ontwikkelingslanden en het volwassen worden van de millenniumgeneratie. Deze beide factoren dragen bij tot de positieve verwachtingen voor de diamantindustrie. Dit betekent echter niet dat er geen risico's gepaard gaan met het investeren in diamant. Zoals bij alle goederen kan de waarde van diamanten fluctueren door sociaal-economische veranderingen. Diamanten hebben echter al bewezen dat zij zeer crisisbestendig zijn en zich snel kunnen herstellen.

Verder naar stap 2 De geschiedenis van diamantprijzen
Contacteer onze experten voor meer informatie