Crisisbestendigheid van diamantprijzen

Zoals deze grafiek weergeeft, stijgen de prijzen van diamant met de tijd. De heersende opvatting luidt bovendien dat deze opwaartse beweging in de toekomst nog zal versnellen. Voor meer informatie over de verwachtingen van de prijsstijging van diamanten, klik hier.

Belangrijk hierbij is dat diamanten geheel ‘crisisbestendig’ zijn (wat u kan aflezen van de grafiek hieronder). Terwijl al de traditionele onderdelen van een beleggingsportefeuille (aandelen, obligaties, vastgoed, termijncontracten) instortten tijdens de financiële crisis van 2008, bleken geslepen diamanten relatief beter bestand te zijn tegen de crisis.

Natuurlijk zijn diamanten niet helemaal immuun voor prijsdalingen. Tussen september 2008 (toen de val van Lehman Brothers de grootste financiële en bancaire crisis aller tijden op gang bracht) en oktober 2009 daalden de prijzen van diamant met gemiddeld 16,5%. De prijs van goud daalde met meer dan 21%, platina met 59%, de S&P 500 daalde met 52%, de beurs van Shanghai kelderde met meer dan 69%. Alle markten stortten in – en herstelden zich – binnen een ietwat andere tijdspanne. Niets bleek opgewassen tegen deze wereldwijde crisis en alles ging achteruit, maar het is de geslepen diamant die het minst verloor. Deze opmerkelijke crisisbestendigheid van diamantprijzen bleek ook eerder al uit voorgaande crisissen (bijv. aan het einde van de jaren ’90, de beurscrach van 1987, enzovoort). Enkel in de vroege jaren ’80 van de vorige eeuw ondergingen de diamantprijzen een zeer sterke daling. Maar dit was toe te schrijven aan een verwrongen, speculatieve manier van denken wereldwijd, waarbij banken kunstmatig opgedreven voorraden gingen financieren in plaats van economisch verantwoorde handelstransacties. Tegenwoordig zijn de diamant gespecialiseerde banken aanzienlijk gemoderniseerd en beter uitgerust tot het inschatten van de voorraden en de handelsvorderingen van diamantbedrijven, wat het onwaarschijnlijk maakt dat een dergelijke crisis ons nogmaals zal overkomen.

Samengevat

De prijsindex van diamant beschrijft een stijgende lijn en heeft een duurzame en inherente bestendigheid tegen crisissen. Dit maakt diamanten tot een uitstekende investering. Voor gedetailleerde informatie over het laatste nieuws over diamantprijzen, klik hier.

Het BAUNAT verschil

Wanneer u hieronder op de grafiek de prijsverhoging bekijkt van verschillende vormen van diamant (lager dan 1 Ct, tussen 1 en 3 Ct, hoger dan 3 Ct, hoger dan 5 Ct, enzovoort), dan merkt u dat de opwaartse lijn in positieve correlatie staat met de omvang van de diamant (karaten). Dat is ook logisch: het is duidelijk dat diamanten schaarser zullen worden met de tijd (voor meer informatie klik hier) en meer nog zal dit gelden voor grotere diamanten. Deze laatste zullen steeds zeldzamer worden, hun prijzen zullen exponentieel stijgen, wat uiteindelijk zal leiden tot een grotere exclusiviteit.

Dit leidt tot een kleiner kopersbestand, wat op zijn beurt ervoor zorgt dat er meer tijd zal nodig zijn om dergelijke grotere diamanten te verkopen tegen een aantrekkelijke prijs. Daarom adviseert BAUNAT (vanuit het perspectief van de doorverkoop) te investeren in diamanten die in de categorie van 1 tot 5 caraat liggen. Voor dit type van beleggingsdiamanten is de combinatie ‘stabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit’ immers optimaal (voor meer informatie over het voorstel van BAUNAT DIAMONDS, klik hier).

In het verleden behaalde resultaten geven geen garanties voor toekomstige resultaten. Alle investeringen houden risico’s in en elke investeringsbeslissing blijft de verantwoordelijkheid van de beslissingsnemer.


Leer meer Maximale zekerheid met een gecertificeerde diamant