Passief beleggen in diamant als goede investering?

  • Wat is passief beleggen?
  • De gevolgen van passief beleggen in aandelen
  • Is diamant dan een goede investering?

Veel mensen dromen van het passief verdienen van geld. Wie wil er nu geen geld verdienen vanuit zijn luie zetel? Steeds minder beleggers zijn nog echt bezig met de waarde van activa. Volgens het hoofd van de internationale vermogensbeheerder Fidelity volgt iedereen de grootste gemene deler. Op die manier is het risico groot dat op een bepaalde dag iedereen achter het verkeerde schaap zal aanlopen. Deze trends wordt passief beleggen genoemd. Er zijn verschillende strategieën die kunnen toegepast worden: van redelijk tot volledig passief.

Passief beleggen en passief verdienen

Bij redelijk passief beleggen is het nodig dat er elke dag even naar de beleggingen wordt gekeken. Je kiest een aantal elementen om in de gaten te houden, je focust alleen op deze en stuurt je portefeuille bij op basis hiervan.  Bij volledig passief beleggen doe je eenmalig een aantal beleggingen om er vervolgens niets meer aan te wijzigen. Dit heeft uiteraard een invloed op het rendement.

De financiële markten en hoe er de waarde van activa wordt bepaald, kan vergeleken worden met een groep mensen die bijvoorbeeld moet raden hoeveel koekjes er in een doos zitten. Onderzoek toont aan dat volgens wat we “de wijsheid van de massa” noemen, het gemiddeld aantal koekjes dat de aanwezige raden, consequent dichter zit bij het correcte aantal, dan een gok van één enkel individu. De groep moet weliswaar voldoende groot zijn, maar toegepast op de financiële markten betekent dit bijvoorbeeld dat de prijs van een aandeel (= het aantal koekjes in de doos) steeds een gemiddelde is van de waardering die alle verschillende beleggers eraan toekennen, zowel de pessimisten als de optimisten, de voorstanders en de tegenstanders, de korte termijn en de lange termijnbeleggers én de specialisten met uitgebreide analyses.

Een reëel risico

Volgens schattingen wordt bijna een derde van de wereldwijde aandelenkapitalisatie op deze passieve manier beheerd, ofwel 20.000 miljard dollar. Veel beleggers zijn tevreden met het gemiddelde van de markt.

De effectiviteit van de massa dreigt echter te verdwijnen, omdat de diversiteit onder de investeerders verdwijnt. Steeds meer mensen zijn tevreden met het gemiddelde, waardoor steeds minder mensen zich de moeite troosten om de financiële markten te begrijpen en analyseren. Om het te vertalen naar ons voorbeeld: steeds minder mensen gaan gaan uitzoeken hoeveel koekjes er nu echt in de doos zitten. Aangezien de passieve beleggers deel uit maken van de totale groep beleggers en hun aandeel in de groep stijgt, komt de diversiteit van de groep in het gedrang. De totale groep wordt dus minder aandachtig. Passief beleggen werkt immers enkel als er een doorslaggevende meerderheid van de beleggers zich blijft informeren naar de prijs en waarde van activa.

Is diamant dan een goede investering?

Investeren in diamant zou je een vorm van passief beleggen kunnen noemen. Fundamenteel verschil met aandelen is echter dat het rendement van een investeringsdiamant niet afhangt van hoe passief of actief je je investering opvolgt.

Lees meer:

BAUNAT DIAMONDS begeleidt kandidaat-investeerders naar een goede investering in diamant als onderdeel van een gediversifieerde portefeuille.

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BAUNAT DIAMONDS ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular