Smart in Every Way

Met welke strategie blijft u inkomen uit uw activa halen?

Waar vind ik rendement? Van deze vraag liggen beleggers wakker, nu ze geconfronteerd worden met bodemrentes en het einde van de gouden jaren van de staatsbon.

Analisten zijn het erover eens dat de rendementen op de meeste activa het volgend decennium op een laag peil zullen blijven.

Het verschil in rendement tussen de verschillende activa, wordt door de financiële wereld van zeer dichtbij opgevolgd. Maar eigenlijk moeten we daar niet te veel belang aan hechten. Dat verschil evolueert immers sterk door de jaren heen en heeft weinig voorspellende waarde.

Momenteel valt het verschil in grote mate uit in het voordeel van aandelen, maar volgens de analisten is dat alleen de weerspiegeling van een verwacht hoger rendement van aandelen in functie van hun risicoprofiel. Net zoals u alleen een verzekering kunt afsluiten voor toekomstige risico’s, moet u bij de bepaling van uw belegging vooral de toekomstige winst van de obligaties trachten in te schatten. Hoe? Door na te gaan wat ze nu opbrengen en rekening te houden met de vooruitzichten van de inflatie en met de historische gegevens over de risicopremie van aandelen.

Obligaties geven een rendement in de vorm van een coupon die vastgelegd wordt op het moment van de uitgifte. De belegger in aandelen kan daarentegen hopen op een verhoogd dividend. Maar de stijging van de dividenden tussen 1900 en 2010 bijvoorbeeld lag niet zo hoog als men wel denkt wanneer ze in reële termen wordt bekeken. In 10 van de 19 onderzochte landen was ze zelfs negatief. In die periode stegen de dividenden in de wereldindex jaarlijks met 0,83 procent. Dus nauwelijks meer dan de inflatie.

Dan is er ook nog de diamant…. Wie een diamant koopt, doet dat vaak om er iemand blij mee te maken. Een diamant is en blijft immers 'a girl's best friend'. Maar meer en meer vinden ook beleggers hun weg naar diamant, omdat die zijn waarde behoudt en zelfs jaar na jaar zelfs stijgt in waarde. In private banking kringen bijvoorbeeld vragen nogal wat klanten een deel van hun vermogen in diamanten te beleggen. 

BAUNAT DIAMONDS kan u hierin perfect adviseren. Het gaan dan om diamanten die voldoende kwalitatief zijn op het vlak van de zogenaamde 4C's: carat (caraat, gewicht dus), clarity (zuiverheid), colour (kleur) en cut (slijpkwaliteit). Met een steen die goed scoort in alle vier van deze domeinen, zit uw investering gebeiteld voor de komende decennia.

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Related

Most popular