Ligt de toekomst van de diamantsector in zee?

Diamant wordt steeds schaarser. Dat komt vooral omdat er amper nieuwe diamantmijnen worden ontdekt en de vraag naar diamant explodeert, vooral in Azië. De zoektocht gaat echter onverminderd door, en niet enkel aan land. Is diamant uit de oceaan de toekomst van de diamantindustrie? 

Diamant onder de zeebodem

Diamanten werden miljoenen jaren geleden gevormd en door vulkanische activiteit naar het aardoppervlak gestuwd. De meeste van de bekende diamantvoorraden situeren zich aan land. Maar ook onder de zeebodem is nog een aanzienlijke voorraad diamant aanwezig.

Het ontginnen van diamant aan land is veel goedkoper dan in zee. Daarom bestaan er vandaag slechts een handvol onderzeese, relatief kleinschalige diamantmijnen. Maar omdat de beschikbare voorraad diamant slinkt, lijkt onderwatermijnbouw in de toekomst een noodzakelijke oplossing.

Oranjemund

Al vanaf de jaren vijftig begon de Marine Diamond Corporation diamant te ontginnen in Oranjemund, een stukje kust op de grens van Zuid-Afrika en Namibië. In de jaren zestig werd daar meer dan anderhalf miljoen karaat aan diamant ontgonnen op een zeer beperkte oppervlakte. 

Ook vandaag gebeurt de meeste onderzeese mijnbouw langs de kust van Namibië. Dat gebeurt met grote schepen, die ofwel horizontaal of verticaal ontginnen. Dat betekent: ofwel met een enorme stofzuiger of een gigantische drilboor. Het laatste is de goedkoopste optie, maar beiden zijn extreem duur.

Kustlijn van 1,5 miljard karaat

Verwacht wordt dat er nog voor ongeveer 1,5 miljard karaat aan diamanten aanwezig is onder de Namibische kustlijn. Ook andere zeeregio’s herbergen wellicht nog een schat aan edelstenen. De grootste uitdaging voor mijnbedrijven is om deze diamant veilig en zonder milieuschade te ontginnen. Momenteel wordt er volop onderzoek gedaan naar de effecten van de mijnbouw op het lokale ecosysteem.

De exploitatie van deze diamantmijnen in zee gebeurt vandaag op kleine schaal. Of dat binnenkort zal veranderen, valt echter sterk te betwijfelen. Door de enorme omvang van dergelijke projecten is het is het voorlopig een te dure onderneming, zelfs voor de gevestigde waarden in de diamantindustrie.

Author: Laetitia De Backer

Blog