Komt er ooit een diamantmijn op Antarctica?

Het aantal operationele diamantmijnen neemt al jaren gestaag af. Experts verwachten dat de wereldwijde diamantproductie rond 2020 zal stagneren. Daarom werd al vaak geopperd om diamant te ontginnen op Antarctica, waar wellicht nog een reusachtige hoeveelheid edelstenen in de bodem zit. Maar is een diamantmijn op de Zuidpool wel haalbaar? Nog niet meteen, zeggen wetenschappers.

Realistisch of niet?
Een internationaal verdrag van onbepaalde duur, getekend door 50 landen, verbiedt de exploratie en exploitatie van natuurlijke bronnen op het koude continent. Dat verbod kan in de loop van volgende eeuw wel worden herzien, zeggen experts. De opwarming van de aarde speelt hierbij een rol, al is het koffiedik kijken of de klimaatverandering het makkelijker of net moeilijker zal maken om de kostbare diamant te ontginnen.

Antarctica herbergt nochtans een onschatbare rijkdom aan natuurlijke grondstoffen, bewijst geologisch en mineraal onderzoek. Niet alleen diamanten, maar ook steenkool, ijzererts, mangaan, koper, uranium en aardolie zijn er in grote hoeveelheden aanwezig. Maar zelfs zonder internationaal verdrag lijkt mijnbouw op de Zuidpool echter niet realistisch.

In tegenstelling tot de iets warmere en meer toegankelijke Noordpool, zouden mijnbouwers er voortdurend getrakteerd worden op orkaanachtige windstormen. Om nog maar te zwijgen van de enorme ijsbergen. Hoe ze door de kilometers dikke ijskap kunnen boren - die liefst 99 procent van de oppervlakte van het continent beslaat - is eveneens een groot vraagteken.

De Noordpool als alternatief?
Op naar de Noordpool dan maar? De situatie is er relatief beter, maar nog steeds een logistieke nachtmerrie, vooral dankzij de bijtende kou. Door het ontdooien van de permafrost zouden er wellicht ook hier meer mogelijkheden zijn voor ontginning, maar dit zou evengoed de werkomstandigheden nog verder kunnen bemoeilijken. Door het wereldwijde gebrek aan nieuwe, exploiteerbare diamantmijnen zullen de prijzen van diamant de komende jaren wellicht nog verder blijven stijgen.

Author: Laetitia De Backer

Blog