Smart in Every Way

Hoe kan u met een bescheiden bedrag veilig beleggen?

U heeft een bescheiden geldsom ter beschikking, een bedrag tussen 15.000€ en 25.000€, en wenst dit te beleggen zonder al te veel risico’s te nemen. U heeft geen zin in risicovolle beursbeleggingen zoals fondsen of aandelen en wenst ten allen tijde dat het belegde kapitaal beschikbaar blijft. Toch wenst u een zeker rendement te genereren! Tot welke opties kan u zich het beste wenden?

U kan kiezen voor de eerder traditionele beleggingsproducten zoals deviezenrekening, obligaties, kasbon en spaarrekeningen; echter zijn ook deze beleggingen niet zonder risico (bv. inflatie).

Wanneer u belegt met een kleine of grote portefeuille, dient u dit steeds te doen met kapitaal dat u voor een middellange periode niet nodig hebt en uitsluitend in beleggingsproducten die u begrijpt.

Kan u ook met rendement beleggen buiten de beurs? Uiteraard! Echter zal u dit nooit geheel zonder risico doen. Wanneer u buiten de beurs belegt zal uw portefeuille samengesteld zijn uit producten met een vast rendement (kwaliteitsobligaties), gestructureerde producten met bescherming van het beginkapitaal (o.a. beleggingsfondsen) of trackers (op de beurs verhandelde fondsen).

Wenst u uw beleggingsportefeuille nog meer te spreiden of het risico te beperken dan kan u zich aanwenden tot alternatieve beleggingen zoals diamant. Om verschillende redenen zijn diamanten een goede investering. De laatste jaren hebben deze kostbare, ‘eeuwige’ edelstenen bewezen dat ze bestand zijn tegen inflatie, valutaschommelingen en falingen van banken of financiële instellingen en dus dat ze betrouwbaar zijn als belegging. Maar diamanten zijn niet enkel betrouwbare – crisisbestendige – investeringen, ook blijven hun prijzen stijgen op de mondiale markt, geheel naar de macro-economische wet van vraag en aanbod. 

Wenst u meer te weten over beleggen in diamant? Ontdek dan deze 5 redenen waarom u diamanten moet overwegen in uw beleggingsportefeuille.

 

Author: Thomas Vanden Bogaerde
Bron: BAUNAT

Dit artikel is geen aanbeveling van BAUNAT DIAMONDS of de schrijver om te investeren in diamanten. BAUNAT DIAMONDS doet geen uitspraken en biedt geen garanties wat betreft de accuraatheid of actualiteit van de informatie vervat in deze teksten. Investeren in diamanten is niet zonder risico. Alle risico's dienen op voorhand overwogen te worden door de investeerder.

Related

Most popular