Heeft De Beers een monopolie over de diamantindustrie?

In de vorige eeuw werd de diamantindustrie bijna integraal gecontroleerd door diamantreus De Beers, met een aandeel van 80% in alle ruwe diamant ter wereld. Dit in een poging om de wereldwijde vraag, en dus ook de prijzen, te controleren. Het aandeel van De Beers is vandaag gereduceerd tot 35%.

Vaarwel, wereldmonopolie? In een monopolie domineert immers één verkoper de hele markt. In een oligopolie domineren een klein aantal verkopers de markt, waardoor ze individueel hun productiekwantiteit en prijzen kunnen bepalen. En dus ook de markt kunnen beïnvloeden .

Prijszetting van diamant

De meeste diamantmijnen hebben meerdere eigenaars, maar worden beheerd door één entiteit die ook de verkoop van de diamant voor zijn rekening neemt. Dit onderscheid is erg belangrijk omdat het potentieel van prijszetting enkel benut kan worden met een significant aandeel in het wereldwijde aanbod.

De meeste mijnen van De Beers zijn eigendom van enkele van hun dochterondernemingen plus de overheden van het land waarin de diamant ontgonnen wordt. Denk bijvoorbeeld aan joint ventures als Debswana (De Beers en Botswana) of Namdeb (Namibië en De Beers).

Hoewel de eigendomsrechten van deze mijnen 50-50 verdeeld zijn, worden bijna alle geproduceerde diamanten verkocht via De Beers’ distributiesysteem DTC (Diamond Trading Company). De overheden hebben wel een eigendomsbelang in DTC, maar enkel DTC heeft greep op de prijzen omdat het de verkoop regelt van 35% van alle wereldwijde diamant.

DTC verkoopt de grote meerderheid van haar diamanten aan een selecte groep kopers, via tien georganiseerde verkoopsevenementen per jaar. Dat zijn niet bepaald veilingen, want De Beers bepaalt zelf de verkoopprijzen, te nemen of te laten. Zelfs zonder prijsflexibiliteit zijn deze kopers loyaal omdat de kwaliteit en kwantiteit van de diamanten elders onvindbaar is.

Loyale klanten, stabiele prijzen

Voor DTC staat een betrouwbaar aanbod synoniem voor loyale klanten, wat resulteert in macht over de prijzen. De Beers stelt het aanbod dat door DTC op de markt wordt gebracht af op de vraagzijde. Dat betekent dat het bedrijf haar prijzen erg stabiel kan houden, zij het met een kleine opwaartse trend.

Is de diamantindustrie dus toch een monopolie van De Beers, een oligopolie of geen van beiden? Dat laten we aan uw oordeel over. Heeft u interesse om zelf te investeren in diamant? Vraag raad aan de diamantexperts van BAUNAT. Zij helpen u met doorgedreven marktkennis aan een rendabele investering. 

Author: Lynn Van Acoleyen

Blog