Een meerwaardebelasting op diamant als investering?

  • De afgelopen 10 jaar verdubbelde de meerwaardebelasting op obligatiefondsen.
  • De berekening van de meerwaardebelasting op obilgatiefondsen gebeurt via de TIS (Taxable Income per Share).
  • Op de meerwaarde na verkoop van een diamant wordt geen taks geheven.

Op 1 januari gaan er weer een nieuwe reeks maatregelen van kracht. Zo zal de meerwaardebelasting voor obligatie- en gemengde fondsen stijgen naar 30 procent. De voorbije tien jaar is de toepassing van de belasting gevoelig uitgebreid en de tarifering verdubbeld. 

Verdubbeling van de taks in 10 jaar

De invoering van de taks in 2006 was gebaseerd op het feit dat beleggers die in een fonds beleggen ook roerende voorheffing moeten betalen op hun inkomsten, net zoals wie rechtstreeks in obligaties belegt. Fondsen (met een Europees paspoort) die voor minstens 40 procent belegden in obligaties werden aan deze regel onderworpen.

Twee jaar later, in 2008, werd de meerwaardetaks uitgebreid tot de volledige meerwaarde van obligaties in een fonds, dus zowel de rente als de koersstijging.

In 2011 werd - om meer gemengde fondsen in aanmerking te laten komen voor de heffing - de drempel van minimum 40 procent beleggingen in obligaties naar beneden gehaald tot 25 procent. Nog eens twee jaar later, in 2013 werd het toepassingsgebied van de belasting uitgebreid naar fondsen zonder Europees paspoort. Door deze maatregel kwamen nu ook kapitaalfondsen in de kijker.

De volgende aanpassing komt er vanaf 2017. De meerwaardebelasting zal stijgen van 27 naar 30 procent. Bij de kapitaalfondsen wordt bovendien ook nog het plafond van de beurstaks verhoogd van 2000 naar 4000 euro.

Om de berekening van de meerwaardetaks te kunnen maken, moet er door de fondsen een Belgian TIS (Taxable Income per Share) berekend worden. Een TIS is de meerwaarde die, tussen aankoop- en verkoopdatum, werd gerealiseerd op het obligatie aandeel van het fonds. Aangezien dit een specifiek Belgische maatregel is, is het bij buitenlandse fondsen niet altijd evident om dit te laten berekenen en loopt men het risico om belasting op de totale meerwaarde te moeten betalen.

Bij diamanten als investering speelt een meerwaardetaks geen rol. Er wordt geen belasting geheven op de meerwaarde die gerealiseerd wordt na verkoop. Lees hier meer over diamanten als investering:

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BAUNAT DIAMONDS ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular