Diamant kopen of investeren in gemengde beleggingsfondsen?

Veel spaarders worden in hun zoektocht naar rendement naar alternatieven gedreven. De stap naar risicovolle aandelenfondsen is vaak te groot, waardoor ze steeds meer uitkomen op bijvoorbeeld gemengde beleggingsfondsen, waarbij er zowel in aandelen als obligaties belegd wordt. Ondertussen is het vermogen in dergelijke fondsen zelf groter geworden dan dat aangewend in zuivere aandelenfondsen. In 2015 hebben Belgische beleggers 173 miljard euro gestoken in beleggingsfondsen, waarvan 54 miljard euro in gemengde fondsen. Een ander alternatief voor het klassieke spaarboekje is diamant kopen.

Voordelen en types gemengde fondsen

De stap naar de beurs is voor vele spaarders heel groot. Deze fondsen worden – net als aandelenfondsen – beheerd door financiële experts die beslissen hoe je vermogen optimaal te verdelen tussen aandelen en obligaties. Ex-spaarders kunnen dus vertrouwen op hun expertise. Door de portefeuille voldoende te diversifiëren tussen aandelen en obligaties, wordt er voor een spreiding van risico’s gezorgd.  

Dergelijke spreiding tussen aandelen en obligaties heeft echter wel invloed op het rendement. Gemengde fondsen zijn er voor beleggers die de mogelijkheid tot verliezen willen inperken en niet het hoogste rendement nastreven. 

De klassieke fondsen staan garant voor een maximum percentage van het vermogen dat in aandelen wordt geïnvesteerd. Het andere uiterste zijn flexibele fondsen waarbij er geen vastgestelde regels zijn over welk type producten het vermogen moet worden verdeeld. Bij dergelijke fondsen bepalen de beheerders op basis van de evoluties in de financiële markt of er in aandelen of obligaties wordt belegd en in welke verhouding. Het voordeel bij dit type fondsen is maximale flexibiliteit en de beleggingsstrategie kan op elk moment aangepast worden aan de markt. 

Diamant kopen als alternatief

De spreiding tussen aandelen en obligaties in een gemengd fonds betekent echter niet dat er an sich minder risico is. Ze beperken de risico’s tot op een zekere hoogte, maar er is steeds een reëel risico aan verbonden. Ook gemengde fondsen zijn immers afhankelijk van wat er gebeurt op de financiële markten. Aandelen die kelderen zullen weldegelijk ook effect hebben op gemengde fondsen. Hetzelfde geldt voor evoluties op de obligatiemarkt. Bij diamant kopen zijn de risico’s nog beperkter dan bij beleggingsfondsen en –misschien nog belangrijker – het rendement is bij diamant kopen zo goed als gegarandeerd. De diamantmarkt is stabiel. De huidige diamantmijnen geraken op termijn uitgeput en er zijn geen vindplaatsen voor nieuwe mijnen. Het aanbod aan diamanten zal dus niet uitbreiden, terwijl de vraag naar diamanten vanuit nieuwe en snelgroeiende economieën zoals Indië en China de komende decennia alleen maar zal toenemen. 

BAUNAT DIAMONDS is gespecialiseerd in investeringsdiamanten. Overweeg je diamant te kopen, dan hebben zij alle expertise in huis om je te begeleiden. 

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BAUNAT DIAMONDS ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular