Diamant blijft een stabiele en goede investering!

  • Stabiliteit van diamant als investering
  • Investeren in diamant
  • Kennis
  • Focus en tijd
  • Gezond verstand en de experts van BAUNAT DIAMONDS

Niet enkel in tijden van financiële crisis, maar ook nu raden de meeste financiële experten aan om een substantieel aandeel van de beleggingsportefeuille in vaste activa te investeren. Daarbij is diamant nog steeds een gegeerde, duurzame en goede investering.

Stabiliteit van diamant als investering

Het financieel systeem heeft in de loop van de eeuwen enkele sterke evoluties meegemaakt. Van ruilhandel naar zilveren en gouden munten tot papieren geld en sinds kort elektronisch geld. Sinds de intrede van het papieren geld verloor het betaalmiddel haar intrinsieke waarde.

Het ruilsysteem is niet meer aan de orde, maar we kunnen leren uit de geschiedenis van diverse –woelige– financiële markten en de inflatie en deflatie van alle munten. Zowel goud, zilver, edelstenen en diamanten zijn mettertijd gestaag gemiddeld in waarde gestegen, wat leidt tot een duurzame en goede investering. Deze stijging is in vergelijking met de aandelenmarkt en valutamarkt heel stabiel verlopen. Diamanten blijven de menselijke geest boeien en hebben zowel intrinsiek als emotioneel een grote waarde.

Stel dat zowel papieren geld als natuurlijke grondstoffen en diamanten hun waarde zouden verliezen, zouden grondstoffen nog steeds een materiële waarde hebben en diamanten een grote esthetische waarde. Een bankkaart, papieren geld of aandelencertificaat zijn dan snel waardeloos.

Investeren in diamant

Wie een goede investering wil doen, is zich best bewust van een aantal cruciale factoren die je hierbij kunnen helpen: kennis, focus, tijd, geheugen en gezond verstand.

Kennis

Kennis is cruciaal voor, tijdens en na het investeringsproces. Het is belangrijk te begrijpen welk traject een diamant aflegt van de aardkorst tot de markt. Zo kunnen prijsevoluties ook beter begrepen worden. Wie een goede investering wil doen en een beter begrip wil van kristalvorming, kleuren en vormen, verdiept zich best in de verschillende rotssoorten en soorten formaties.

Wie een diamant of ander type edelsteen op waarde wil schatten moet een sterke kennis van kleur bezitten. Subtiele verschillen in kleur kunnen een drastisch effect hebben op de prijsbepaling. Het vermogen om de zuiverheid van kleur te onderscheiden op basis van tint, toon en verzadiging kan u helpen om echte kwaliteit te kopen.

Focus en tijd

Hoe sneller de focus op een bepaald type investeringsdiamant, des te interessanter en waardevoller de collectie zal worden. Daarnaast is het ook van groot belang om op het juiste moment te investeren. Bepaalde types diamanten uit mijnen die heel gekend en courant zijn, zijn doorgaans minder waardevol. Investeren in diamant afkomstig uit een nieuwe mijn of streek kan risicovol zijn, maar kan op termijn ook een goede investering zijn.

Gezond verstand en de experts van BAUNAT DIAMONDS

Wie op zijn eentje wil investeren in diamant heeft niet enkel kennis, focus en tijd nodig, maar ook moed en ambitie. Investeren is altijd een risico en kan heel aangenaam zijn wanneer de berekende risico’s in je voordeel uitdraaien.

Bij een investering in diamant is het aangewezen beroep te doen op een partner die zowel de technische kennis, financiële kennis én marktkennis in huis heeft. De experts van BAUNAT DIAMONDS bieden steeds objectief advies aan geïnteresseerde investeerders. Wie op zoek is naar een goede investering, kan vrijblijvend contact opnemen.

Author: Daan Deruyter
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BAUNAT DIAMONDS ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular