Diamant als investering: 2017 wordt het jaar van de diamant

  • Antwerpen, diamantstad sinds 1447
  • Edict “valse stenen” 5 eeuwen oud
  • Opening van DIVA

Van half oktober 2017 tot eind februari 2018 vindt in Antwerpen het jaar van de diamant plaats. Deze gelegenheid zal worden aangegrepen om de Antwerpse diamanthandel, die sinds meer dan 570 jaar bestaat, in de kijker te zetten.  De slogan voor het feestjaar is “Antwerpen, diamantstad sinds 1447”.

De schepen van Diamant, Ludo van Campenhout, heeft aan de stadsarchivarissen gevraagd om op zoek te gaan naar de eerste sporen van de diamanthandel in Antwerpen. De eerste historische documenten van de aanwezigheid van de diamanthandel in Antwerpen dateren van 1447 en gaan uit van de stadsmagistraat. In het edict, gevonden in het Felix archief, bepaalde de burgemeester Jan Vander Brugge een gebod onder het label “valse stenen”. Het werd iedereen verboden te handelen in valse stenen, waarbij deze stenen worden voorgesteld als “diamanten”, robijnen, smaragden of saffieren. Al meer dan vijf eeuwen passeren diamanten langs Antwerpen en ook nu nog komen de meeste diamanten eerst in Antwerpen terecht voor ze verder verhandeld of verwerkt worden. Wat New York is voor de geldmarkt, is Antwerpen voor de diamantmarkt.

Er zijn ook sporen te vinden in de door de Unesco als werelderfgoed beschouwde archieven van de Insolvente Boedels. Ook in het stadsarchief van Antwerpen zelf zitten documenten die de rijke historiek van de Antwerpse diamanthandel aantonen.  “Dus wie hardnekkig blijft volhouden dat Amsterdam dé diamantstad was en is, is bij deze met zijn twee voeten op de grond gezet”, aldus Ludo Van Campenhout. Tot op vandaag zijn vijf van de dertig diamantbeurzen wereldwijd nog steeds in Antwerpen gevestigd en werken er zeventig verschillende nationaliteiten in de sector.

De komende maanden blijven archivarissen het Felix archief verder uitspitten op zoek naar meer informatie over het verleden van de diamant in Antwerpen. “We weten dat diamanthandel altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in de stad. Onder meer de familie De Pret, die een straat heeft in Antwerpen, was zeer bedrijvig in de diamanthandel. Later werden de contacten onderhouden via de diaspora en nu nog steeds”, zegt stadsarchivaris Inge Schoups.

Het startschot van het diamantjaar wordt gegeven met een overzichtstentoonstelling in het MAS met als titel “Objecten van verlangen”. Ook de Winter van Antwerpen zal volledig in het teken staan van DIVA, het nieuwe diamantbelevingscentrum aan de Suikerrui. Tijdens de zomermaanden wordt er in samenwerking tussen het stadsbestuur en het Antwerp Diamond Center een summer academy rond diamant georganiseerd, evenals een project in basisscholen, een straatfestival, een schattenjacht naar een verborgen diamant en als afsluiter een evenement rond Valentijn.

Lees meer over diamant als investering:

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BAUNAT DIAMONDS ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular