De invloed van Trump op de prijs van diamanten

  • Een succesvolle Trump en de prijs van diamanten
  • Een minder succesvolle Trump en de prijs van diamanten
  • Conclusie van de prijsverwachtingen

Dat de verkiezingsoverwinning van Donald Trump als president van de Verenigde Staten internationale gevolgen heeft, is al snel duidelijk geworden in de eerste maanden van zijn ambtstermijn. Maar op welke manier kunnen zijn politiek beslissingen de prijs van diamanten beïnvloeden?

Een succesvolle Trump en de prijs van diamanten

Donald Trump verwierf bekendheid als gewiekste businessman die in verschillende sectoren actief is. Naast vastgoed (The Trump Organization) is hij ook actief in de hypotheken, parfum, boeken, mode, reizen, videogames… Niet alle activiteiten waren een even groot succes, maar op het einde van de rit waren nam de nettowaarde van zijn investeringsportefeuille steeds toe.

Maar hoe kan dit nu invloed hebben op de prijs van diamanten? Indien Trump als president even succesvol is als in de zakenwereld, zal dit de Amerikaanse economie ten goede komen, zullen er banen worden gecreëerd en zal de schuld zakken. Hierdoor zullen consumenten steeds meer kunnen aankopen en investeren. De aandelenmarkt zal hierdoor stijgen, wat de welvaart ten goede komt. Beleggers zullen daarop het aandeel diamant verhogen in de investeringsportefeuille waardoor de prijs van unieke investeringsdiamanten zal stijgen.

Een minder succesvolle Trump en de prijs van diamanten

Als Donald Trump het als president niet al te goed doet (bijvoorbeeld wegens gebrek aan politieke ervaring) zal de Amerikaanse schuld blijven stijgen en zal de economie daar onder lijden. Investeerders zullen hierdoor op zoek gaan naar vaste activa om hun rijkdom te beschermen en rendement op investering te verzekeren. De vraag naar de zeldzame Fancy gekleurde diamanten zal stijgen, net als de prijs. Dit is een gelijkaardige situatie aan de economische crisis in 2008 waar de financiële markten wispelturig waren en naast de vraag ook de prijzen van de meest zeldzame types diamant stegen.

Conclusie

De prijs van diamanten wordt verwacht de komende jaren en decennia gestaag te blijven stijgen. Niet enkel de crisisbestendigheid maakt van diamant een veilige investering met garantie op rendement. Ook de groeiende vraag uit de BRIC-landen naar investeringsdiamanten en het dalend aanbod wegens de beperkte natuurlijke bronnen duwt de diamantprijs omhoog.

Wie op zoek is naar een veilige investering mét rendabiliteit kan steeds terecht bij de experts van BAUNAT DIAMONDS. Neem gerust contact op en samen bespreken we jouw investeringsplannen.

Lees hier meer:

Author: Daan Deruyter
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BAUNAT DIAMONDS ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular