Smart in Every Way

De diamant slijpen: de verschillende fasen

De late achttiende eeuw werd gekenmerkt door de productie van diamanten waarvan de facetten aan een zekere symmetrie voldoen die de steen een fabelachtige schittering geeft. De diamant en Belgische wiskundige Marcel Tolkowsky heeft aangetoond welke verhoudingen m.b.t. de cut gerespecteerd moeten worden om de de schittering en het vuur van de steen te maximaliseren.

Het omzetten van een ruw mineraal in een uniek juweel doorloopt vijf belangrijke stappen waaronder het splijten, het zagen, de bruting, de facetting en de polishing.

Splijting

Deze stap waarbij er een groef in de steen wordt gekerfd om hem in twee te delen. Het doel hiervan is om het mineraal aan te passen aan een vorm die geschikt is om te zagen of te slijpen om fouten tijdens het kristalliseren, de insluitsels en de zwarte vlekken weg te werken. De steen splijt zich in 4 verschillende richtingen.

Zagen

In deze fase wordt een ruwe diamant in 2 gezaagd die vervolgens geslepen wordt zoals bij het splijten.. Het enige verschil met splijting is dat men hier het puntje van de steen bewaart.. Deze werkwijze verdeelt een diamant zonder hem te kristalliseren dankzij verschillende zaagmachines.

Bruting

In deze fase wordt de gordel van de diamant rond gemaakt voordat hij in facetten geslepen wordt. Daarnaast hebben we reeds een goed beeld van hoe de diamant er zal uitzien van zodra hij volledig geslepen is.  Het gebruik van een brutingmachineop één of twee assen, is essentieel om dit werk uit te voeren. Een zeer harde diamant van lage kwaliteit diamant, genaamd "Sherp" zorgen voor een mooi afgeronde en gepolijste diamant om de conische vorm van geslepen steen te creëren.

Facetteren

Deze fase vergt veel vaardigheid en ervaring om de facetten van de steen te creëren. Een diamant wordt door verschillende mensen bewerkt, waaronder de slijper en de polisseur.

De facetten worden manueel aangebracht, steeds meer en meer wordt er een computer gebruikt om de verschillende stappen via een scherm te visualiseren. De computer houdt rekening met de insluitsels en de maximale afmetingen om uit een ruwe diamant te halen.

Brightening

De laatste stap van het slijpen van een diamant wordt uitgevoerd op elk afzonderlijk vlak van een diamant. Dit is nodig om licht te creëren die door de diamant zal schijnen. Om dit te doenwordt het mineraal met een schuurmiddel ingewreven om het volledig te polijsten.

Author: Jeremie Politi
Bron: BAUNAT

Related

Most popular