Diamantair onderzoekt diamanten - BAUNAT DIAMONDS

Duurzaam beleggen in diamant dankzij het AWDC

Duurzaamheid neemt een steeds belangrijkere plaats in op het internationale toneel. Elke sector onderneemt stappen en ’s werelds regeringen zien toe op globale verandering. Ook de diamantsector draagt een belangrijk steentje bij. Belgische diamant in het bijzonder onderneemt elke dag actie voor een duurzamere industrie. Kom in dit artikel meer te weten over het AWDC - Antwerp World Diamond Centre - en het beleid rond duurzame diamanthandel.

Bekijk de duurzame investeringsopties bij BAUNAT DIAMONDS

Wat betekent het AWDC voor diamantairs in Antwerpen?

Als officiële vertegenwoordiger van de Antwerpse diamantindustrie, voert het AWDC een toonaangevend beleid omtrent duurzaamheid in de diamanthandel. Naast de alombekende 4 C's hebben zij een 5de C geïntroduceerd: Compliance. Dit omvat onder andere ook Confidence and Corporate Social Responsibility. Die termen vertalen naar dienstbaarheid, vertrouwen en de sociale verantwoordelijkheid van grote bedrijven. Die laatste werd in het leven geroepen door de Europese Commissie met als bedoeling dat grote bedrijven hun impact op de maatschappij erkennen en er verantwoordelijkheid voor nemen op elk vlak. Deze ethische manier van handeldrijven wordt ook gedragen door diamantairs in Antwerpen.

De 5de C speelt een belangrijke rol in de langetermijnstrategie van het AWDC. Stakeholders identificeerden 5 belangrijke punten waar het AWDC elke dag aan werkt: transparantie, dienstbaarheid, verantwoordelijkheid en integriteit, de indirecte economische impact op Antwerpen en de indirecte economische impact op diamant-producerende landen.

Lees meer over ethisch beleggen in diamanten

Welke initiatieven steunt het AWDC?

Het AWDC kijkt echter niet enkel in eigen boezem wanneer het aankomt op duurzame handel van diamanten in Antwerpen en ver over de grenzen heen. Ze steunen ook internationale initiatieven zoals het Diamond Development Initiative (DDI) en de Responsible Jewellery Counsil (RJC). Het DDI heeft als doel een aanvulling te zijn op het Kimberley-proces. Hoewel het Kimberley-proces conflictdiamanten tegengaat, met opvolging van het WDC, onderneemt het geen actie tegen economische moeilijkheden en mogelijke uitbuiting bij artisanale diamantmijnwerkers. Daarom zet het DDI zich in om artisanale mijnbouwers van kansen, middelen en kennis te voorzien die hen in staat stellen economisch en ecologisch met rasse schreden vooruit te gaan.

De RJC biedt gelijkaardige diensten, maar is uniek in het feit dat ze aanwezig zijn bij elke stap van het diamantproces, van mijnbouw tot verkoop. De organisatie schrijft zelf certificaten uit, helpt grote én kleine bedrijven, en breidde intussen uit om ook edelmetaalmijnbouw te omvatten.

Udachny-diamantmijn in Rusland - BAUNAT DIAMONDS

Hoe wordt duurzaamheid aangemoedigd in de diamantsector?

Duurzaamheid wordt elke dag belangrijker, waardoor ook nieuwe initiatieven niet uitblijven. Onlangs werd nog de Polar Index ontwikkeld in een samenwerking met de Russische Staatsuniversiteit en de Verenigde naties. De Index heeft als doel bedrijven die actief zijn in Arctisch gebied te evalueren op vlak van duurzaamheid. Bedrijven met een hoge score worden gemotiveerd zo verder te doen, bedrijven met een lage score worden aangezet tot een inhaalbeweging. Niet enkel het AWDC zet zich dus in voor duurzaamheid, de globale diamantmarkt doet helemaal mee.

Hoe weet u zeker dat u belegt in duurzame diamanten? Wat zijn de mogelijkheden om op een ethische manier te investeren? Vraag advies aan de diamantexperts van BAUNAT DIAMONDS.

Author: Gerd van de Vel
Bron: BAUNAT

Related