Belgen op zoek naar beste investering bij vermogensbanken

Het befaamde consulting bureau McKinsey ondervroeg recent alle Belgische spelers in de private banking sector. Voor deze studie werden zowel de gespecialiseerde vermogensbanken als de gespecialiseerde afdelingen van grootbanken bevraagd. Gegroepeerd beheren deze instellingen in België 240 miljard euro, wat ongeveer vergelijkbaar is met wat op de Belgische spaarboekjes staat. In vergelijking met de bankencrisis van enkele jaren geleden is dit een stijging met 100 miljard euro.

Beste investering via vermogensbanken

We zijn op een punt gekomen waarbij een generatie ondernemers op zoek naar de beste investering, beslist om het bedrijf te verkopen. Hierdoor werd er het voorbije jaar een constante en gestage groei in de instroom van nieuw geld vastgesteld. Deze ex-ondernemers brengen de verkoopopbrengst van hun bedrijf onder bij private spelers. Een tweede reden voor de groei is te vinden in het feit dat er – in de zoektocht naar de beste investering - ook geld verschoven wordt van retailbanken naar private banken. Zo kwam er in 2015 11 miljard euro vers geld binnen bij de vermogensbanken, wat 3 miljard euro meer is dan in 2014. Dit is nog steeds een pak minder dan voor de financiële crisis, toen er jaarlijks gemiddeld 15 miljard euro nieuw geld opgehaald werd door diverse fiscale amnestieregelingen waarbij zwart geld witgewassen werd.

Samenstelling portefeuilles

Zeventig procent van het totaal vermogen bij private banken ondergebracht, bestaat uit portefeuilles tussen de 500.000 en 10 miljoen euro. Dit is een opmerkelijk verschil met andere Europese landen, waar portefeuilles van dergelijke omvang minder dan de helft van het totaal uitmaken.  Op andere Europese markten maken portefeuilles van meer dan 30 miljoen euro een vierde uit van het totale vermogen.

Deze studie lijkt dus de stelling dat de gezinnen rijk zijn en de staat arm is, te bevestigen. Met het hele vermogen dat door de Belgische private banking sector beheerd wordt, zou men in één keer tot 60 procent van de Belgische staatschuld kunnen aflossen. Of dit de beste investering zou zijn, laten we hier in het midden.

BAUNAT DIAMONDS begeleidt kandidaat-investeerders naar de beste investering in diamanten.

Lees hier meer:

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BAUNAT DIAMONDS ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular