Beleggen in monetaire fondsen populair ondanks negatief rendement

  • Negatieve depositorente als afweermechanisme
  • Institutionele beleggers willen de verliezen beperken

Welke particulier is bereid om een deel van het vermogen te beleggen met een negatief rendement? Je zou goed gek moeten zijn. Toch is net dat wat institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, doen. Via dergelijke fondsen worden miljarden euro’s belegd, waarvan je op voorhand al weet dat het rendement negatief zal zijn. Waarom doen ze dit?

Negatieve depositorente

Europeanen hebben ongeveer 1.200 miljard euro geparkeerd in monetaire fondsen zoals termijnrekeningen, schatkistcertificaten of obligaties met een korte looptijd. Tot 2008 was dit een mooi alternatief voor de oerdegelijke en klassieke spaarrekening. Maar dit veranderde na de financiële crisis. De Europese Centrale Bank deed de rentetarieven dalen, waardoor er amper nog wat te verdienen viel op korte termijn beleggingen. De depositorente bij de ECB is nu zelfs negatief. Dit betekent dat financiële instellingen die overtollig kapitaal bij de ECB willen onderbrengen, hiervoor moeten betalen, terwijl ze hier vroeger op verdienden.

Banken moeten door verschillende nieuwe en strengere wetgevingen een grotere buffer opbouwen om potentieel nieuwe financiële crisissen het hoofd te kunnen bieden. Hiervoor kiezen ze echter liever geld van retail klanten en in mindere mate ook bedrijven. Deze zijn door de band genomen trouwer aan hun financiële instelling en gaat niet zo snel wisselen van bank. Bij institutionele investeerders gebeurt het regelmatiger dat er grote sommen geld verschoven worden. Banken zien hen daardoor minder graag komen en hanteren met de negatieve depositorente een afweermechanisme. Hierdoor worden beleggingsinstituten automatisch gedreven naar monetaire fondsen met een negatief rendement.

Verliezen beperken

Toch blijft het moeilijk te begrijpen waarom we bewust zouden kiezen voor beleggingen die niet renderen.

Een monetair fonds biedt de combinatie van veiligheid, risicospreiding en liquiditeit.

Sinds de financiële crisis mogen dergelijke fondsen enkel nog in veilig papier beleggen, de zogenaamde A- ratings zijn niet langer toegestaan.  Beleggen in een monetair fonds biedt ook de mogelijkheid om het risico te spreiden. Ze investeren immers niet bij één instelling. De fondsen zitten verspreid over meerdere uitgevers. Tenslotte, wie met grote sommen belegt wil hier flexibel over kunnen beschikken. Monetaire fondsen bieden die flexibiliteit.

De doelstelling voor de institutionele investeerders is uiteindelijk om de verliezen zo beperkt mogelijk te houden. Vanuit deze strategie is beleggen in monetaire fondsen met een negatief rendement voor hen wel degelijk een optie.

Lees hier meer over beleggen:

BAUNAT DIAMONDS begeleidt kandidaat-investeerders naar de beste belegging in diamanten.

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BAUNAT DIAMONDS ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular