Smart in Every Way

Beleggen in een variabel economisch klimaat

Verstandig beleggen betekent geld goed spreiden, hierdoor kunnen beleggers profiteren van de goede tijden en de schade beperken in slechte tijden. Al moet die spreiding wel regelmatig aangepast worden.

Conjunctuurcyclus

Spreiding kent vele vormen. Beleggers kunnen bijvoorbeeld rekening houden met de conjunctuurcyclus. Zo zijn er sectoren die het lastig hebben als het economisch minder gaat. Denk aan autoconstructeurs, hotelbedrijven of fabrikanten van luxeproducten. Voor andere sectoren is de impact geringer, zoals voedselbedrijven, diamanthandelaars, verzekeraars of geneesmiddelenfabrikanten. Die zorgen immers voor producten en diensten waar mensen niet willen of kunnen op besparen. Zeldzaam, maar ze bestaan, zijn bedrijven die floreren in slechte tijden. Een voorbeeld daarvan zijn outplacementbedrijven die een vergoeding krijgen om ontslagen werknemers naar een nieuwe baan te begeleiden of -met een positievere insteek - zijn dat diamanthandelaars, aangezien de waarde van diamanten minder gevoelig is aan de conjunctuurcyclussen.

Voorspellingen

Het lijkt dan een logische conclusie om in slechte tijden in niet-conjunctuurgevoelige bedrijven en sectoren te beleggen, en bij het begin van de goede tijden over te stappen op aandelen die procyclisch zijn. Zo gemakkelijk is het helaas niet. ‘De aandelenmarkt heeft negen van de laatste vijf recessies voorspeld’, zei de legendarische econoom Paul Samuelson ooit. We kunnen hetzelfde zeggen voor heroplevingen van de economie.

Het is niet met zekerheid te voorspellen of een een langdurige glorieperiode op de beurs aanbreekt of dat er enkel sprake is van een tijdelijke heropleving voor een nog diepere val. Het is gemakkelijk analyseren achteraf als de periode achter de rug is. Zo beseften veel beleggers bijvoorbeeld achteraf dat ze in 2015 te vroeg in de grondstoffensector waren gestapt.

Onverwachte omstandigheden

De spreiding verandert ook in de tijd naargelang de behoefte. Een vrijgezel zonder concrete toekomstvisie kan drie jaar later een gelukkig getrouwde vader in spe van een tweeling zijn. Met grote uitgaven in het vooruitzicht is defensief beleggen dan misschien meer geschikt. 

Een soortgelijke afweging geldt ook voor verschillende generaties. De portefeuilles van jongeren hebben nog veel tijd om te herstellen van een forse beurscorrectie, terwijl dat bij de oudere generaties moeilijker ligt. Een goede vuistregel om het juiste risicopercentage van een portefeuille te berekenen is honderd min de leeftijd van de belegger.

Fundamentele fout

Er is nog een andere belangrijke dimensie, namelijk een diversificatie in de tijd. Door op vaste tijdstippen geld in de beurs te beleggen, koopt een belegger wanneer aandelen goedkoop zijn én wanneer ze duur zijn. Veel beleggers die in 2007 in de beurs stapten en die in 2009 alweer ontmoedigd verlieten, hebben daarom een fundamentele fout gemaakt. 

Onze natuurlijke instincten zijn de slechtste raadgevers als het aankomt op de timing van beleggen. Het is belangrijk niet in paniek te slaan als de beurskoersen scherp dalen, want dat is eigen aan beleggen.  Beleggen doe je met een lange termijnblik.  

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Dit artikel is geen aanbeveling van BAUNAT DIAMONDS of de schrijver om te investeren in diamanten. BAUNAT DIAMONDS doet geen uitspraken en biedt geen garanties wat betreft de accuraatheid of actualiteit van de informatie vervat in deze teksten. Investeren in diamanten is niet zonder risico. Alle risico's dienen op voorhand overwogen te worden door de investeerder.

Related

Most popular