Smart in Every Way

Beleggen in diamant voor beginners

In tijden van economische crisis is sparen populair. Maar we blijven massaal sparen op onrendabele spaarboekjes. Door de lage rentes worden de al zo magere winstmarges op spaarrekeningen herleidt tot nagenoeg niets. Maar wat kan je dan wel doen met het financiële overschot dat je hebt? Beleggen in diamant? Hoe begin je hieraan?

1. Spaarbuffer

Geld dat je belegt kan je verliezen. Denk dus goed na over welk bedrag je kan missen. Hoe hoog kan dit bedrag zijn? Dit is voor iedereen verschillend en het is moeilijk om hier een regel op te zetten. Wat is je levensstijl? Welke uitgaven ben je bereid (tijdelijk) te laten als je belegging de verkeerde kant op gaat en welke uitgaven kan absoluut niet vermijden. Wat je niet bereid bent te laten zal bepalen hoeveel je spaarreserve zal zijn. Onvoorziene uitgaven zijn er steeds, een reserve van gemiddeld 4 maandlonen is geschikt als reserve.

2. Lange termijn

Bij beleggen in het algemeen is het essentieel om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, terwijl je het rendement maximaal wil houden. Daarom is investeren in zaken die over een lange termijn lopen interessant. Hoe langer de investering loopt, hoe groter de kans dat ze rendeert. Zo is beleggen in diamanten bijvoorbeeld een lange termijn belegging. Beleggen in diamant heeft pas zin als je de edelsteen na een aantal jaar terug doorverkoopt. Dan zal je gerealiseerde meerwaarde het hoogst zijn. Hou hierbij wel in het achterhoofd, dat je dergelijke investeringen – of het nu diamanten, aandelen of iets anders zijn -  niet zomaar op elk moment aan een gunstig tarief kan verkopen. Wanneer je de belegging onverwachts moet verkopen omdat bijvoorbeeld je spaarbuffer onvoldoende groot is, dan is de kans op een financiële aderlating reëel.

3. Risicospreiding

We hebben het al verschillende keren aangehaald, kies voor een gediversifieerde aandelenportefeuille. Dit betekent dat beleggen in diamant deel uit maakt van een breder beleggingsplan, waar je ook aandelen, obligaties of andere alternatieven in opneemt. Hierdoor verlaag je het risico aangezien elk beleggingsproduct beïnvloed wordt door verschillende factoren en de waarde ervan dus ook op verschillende momenten zal dalen of stijgen.  

4. Begrip

Beleggingsinformatie is voor een beginner niet altijd eenvoudig te interpreteren en begrijpen. Toch is het van belang om jezelf de materie eigen te maken en je ter verdiepen in de terminologie van beleggen in diamant. Je moet zelf een realistische inschatting kunnen maken van de mogelijke risico’s en opbrengsten. De experts van BAUNAT DIAMONDS kunnen je daar wel in begeleiden. 

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Dit artikel is geen aanbeveling van BAUNAT DIAMONDS of de schrijver om te investeren in diamanten. BAUNAT DIAMONDS doet geen uitspraken en biedt geen garanties wat betreft de accuraatheid of actualiteit van de informatie vervat in deze teksten. Investeren in diamanten is niet zonder risico. Alle risico's dienen op voorhand overwogen te worden door de investeerder.

Related

Most popular