Beleggen in diamant en de karaattaks

  • Wat is de karaattaks?
  • Onderzoek van De Tijd toont aan dat diamantsector meer belastingen zal moeten betalen.

Wat is de karaattaks?

Diamantairs zullen niet langer belast worden op de winst die ze jaarlijks maken, maar wel op de omzet. Tot op heden betalen ze vennootschapsbelasting op de winst die ze jaarlijks aangeven. Door de basis van de heffing aan te passen naar de gegenereerde omzet, zal er minder gefraudeerd kunnen worden. Het Diamond Office registreert immers alle transacties in Antwerpen.  Ook aan de eindeloze discussies over de reële waarde van een diamantvoorraad met de belastingdiensten zal een einde komen. De karaattaks zal de diamanthandelaars verplichten om 33,30% belasting te betalen op minimum 0,55 % van de omzet. Dit minimumpercentage werd ingevoerd omdat er wel nog steeds gebruik mag gemaakt worden van belastingaftrekken zoals verliezen uit vorige jaren, de notionele intrest en beroepskosten.

Over wat de karraattaks nu specifiek zal opbrengen – en of dit in het voordeel van de diamanthandelaars of van de staatskas zal zijn – is de voorbije jaren al veel gediscussieerd. Op heden betalen diamanthandelaars jaarlijks 20 miljoen euro aan vennootschapsbelasting. De regering rekent op een extra 50 miljoen euro inkomsten via de karaattaks. Het Rekenhof noemt deze potentiële extra inkomsten onzeker omdat minister van Financiën Johan van Overtveldt zich bij de berekening zou gebaseerd hebben op verouderde gegevens.

Onderzoek De Tijd

De krant De Tijd deed een eigen onderzoek. Ze verzamelden omzetcijfers, winsten en belastingbijdragen van de voorbije drie jaren van de 100 grootste diamantbedrijven in België, die samen goed zijn voor 90% van de belastingen die de totale diamantsector betaalt.

Uit deze gegevens blijkt dat deze 100 diamantbedrijven voor 2015 goed 18,1 miljoen euro aan belastingen betaalden. Dit is meer dan in 2014 (17,88 miljoen) en 2013 (13,26 miljoen). Zal dit wijzigen bij de toepassing van de karaattaks? In 2016 gaven dezelfde 100 bedrijven een omzet van 18,74 miljoen euro aan. In 2014 ging het om 20 miljard euro en in 2013 om 16,5 miljard euro. De Tijd berekende dat als er 33,99% belasting geheven wordt op 2,1 procent van de omzet, er een bedrag van 134 miljoen euro zou moeten betaald worden door de 100 grootste diamanthandelaars. In een tweede scenario gingen ze uit van de minimale 0,55% van de omzet. Dan nog zou er een 35 miljoen euro belasting geheven worden. Dit betekent dus dat er minsten dubbel zoveel belasting als vandaag – met de oude regeling – zal moeten betaald worden.

Bovendien wijzen verschillende indicatoren erop dat de diamantsector voor 2016 een substantiële omzetstijging verwacht, dus het belastbare bedrag zal een stuk hoger liggen dan in 2015. Meer omzet, meer karaattaks en dus meer inkomsten voor de Belgische staat. Vorige week keurde de Kamer de karaattaks goed, dus de Belgische schatkist krijgt op de valreep nog een mooi kerstcadeau.

BAUNAT DIAMONDS informeert je over de investeringsopties en doorverkoopmogelijkheden als je wil beleggen in diamant.

Meer info over beleggen in diamant:

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BAUNAT DIAMONDS ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular