Antwerpse diamantsector voorop in de strijd tegen conflictdiamant

De Antwerpse diamantsector blijft de wereldwijde koploper in de strijd tegen conflictdiamanten. Dat bleek vorige maand opnieuw door de ontdekking van een zending conflictdiamanten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bloeddiamanten worden in Antwerpen systematisch geweerd door het Kimberley Process-mechanisme, een samenwerkingsverband tussen overheden, de diamantsector en NGO’s. Dat maakt van Antwerpen de meest ethische diamantstad ter wereld.

Kimberly Process werpt vruchten af

De diamantsector in Antwerpen, vertegenwoordigd door het Antwerp World Diamond Centre (AWDC),  coördineert en controleert nauwgezet alle in- en uitgaande diamant. Hiermee verleent ze haar volledige steun aan het Kimberley Process, een streng internationaal controlemechanisme op de verkoop van ruwe diamant. Het Kimberley Process (KP) werd in 2000 opgericht in het Zuid-Afrikaanse stadje Kimberley. Het KP telt 51 deelnemers die samen 77 landen met een ethische visie op diamanthandel vertegenwoordigen.

Dankzij dit controlesysteem worden conflictdiamanten resoluut verbannen uit het internationale handelsverkeer. Conflictdiamanten zijn diamanten die aangewend worden om gewapende rebellen, oorlog en conflict te financieren. In de Centraal-Afrikaanse Republiek woedt er bijvoorbeeld al jaren een gewapende strijd tussen lokale milities, waarop de overheid haar grip al lang verloren is. Deze splintergroepen grijpen de verkoop van diamant aan om hun bloedige strijd te financieren.

Diamantstad Antwerpen als belangrijkste schakel

Dat is dan buiten Antwerpen gerekend, veruit het meest transparante en gecontroleerde handelscentrum voor diamant ter wereld. Elke verdachte zending wordt er minutieus gecontroleerd, zodat de kans op fraude tot een absoluut minimum herleid wordt. De diamantsector wil zo een krachtig signaal geven dat diamanten uit conflictgebieden niet welkom zijn in Antwerpen.

Bij elke mogelijke twijfel worden de diamanten uitgebreid vergeleken met de eigenschappen van diamanten uit conflictgebieden. Antwerpen is bij deze controle een enorm belangrijke schakel in de keten, omdat 84% van de ruwe diamant en 50% van de geslepen diamant via de Sinjorenstad passeert.

Antwerpen bevestigt hiermee zijn status als de internationale nummer één in zuiver diamant, zowel op vlak van kwaliteit als herkomst. De Antwerpse diamantsector gelooft dan ook voluit in een langetermijnstrategie van eerlijke handel in diamant uit conflictvrije gebieden. 

Author: Katrien Maes

Blog