Afrikaanse landen werken samen om conflictvrije en gecertificeerde diamanten te garanderen

  • Regional Certification Mechanism
  • Druk op de industrie
  • Gecertificeerde diamanten en grondstoffen

Diamanten worden bloeddiamanten genoemd wanneer er geweld gebruikt is bij hun winning of omdat er mensen gestorven zijn bij het uit de grond halen van de stenen. Deze diamanten speelden in de jaren ’90 een belangrijke rol in verschillende conflicten in het westen en het zuiden van het Afrikaanse continent.

Regional Certification Mechanism

Een groep van Afrikaanse landen ontwikkelde daarom onder internationale druk, een certificeringsprocedure die het voor bedrijven eenvoudiger maakt om conflictdiamanten uit hun productie te weren. Steeds meer mijnen in de Democratische Republiek Congo worden gecertificeerd als conflictvrij. Tijdens de laatste telling en controle in augustus 2015 waren 140 van de in totaal 180 mijnen in Congo gecertificeerd.

De lijst van gevalideerde conflictvrije mijnen maakt deel uit van een certificatie framework, bekend als het Regional Certification Mechanism, ontwikkeld door de International Conference of the Great Lakes Region (ICGLR). Dit is een intergouvernementele organisatie van 12 Afrikaanse landen, opgericht in 2011. Het framework bestaat uit meerdere stappen en een systeem van controlepunten. "Voor het eerst in de Congolese geschiedenis, is er een grondig, multi-stakeholder proces om te beoordelen of rebellengroepen en het leger profiteren van mijnen", zegt Sasha Lezhnev, associate director van het Enough Project, een advocacy groep die zich inzet voor het stopzetten van oorlogsmisdaden in Afrika. "Dit is een belangrijke stap voor een land dat al decennialang geteisterd wordt door conflicten en oorlog."

Druk op de industrie

In de afgelopen jaren werd de druk op bedrijven opgevoerd. Zo bepaalt een artikel uit de Amerikaanse Dodd-Frank financiële hervormingswet van 2010, dat beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven moeten bekend maken of ze gebruik maken van mineralen afkomstig uit Centraal-Afrika en welke maatregelen ze hebben genomen om de bron van deze mineralen te bepalen.

Verificatieproces

De beoordeling van de mijnen in de Democratische Republiek Congo werd uitgevoerd door groepen samengesteld uit vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, zakenmensen en de Congolese regering. USAID en het Duitse Federal Institute for Geosciences and Natural Resources financierde de operatie.

Het certificeren van een paar honderd mijnen lijkt misschien niet veel, gelet op het feit dat er duizenden mijnen zijn, maar volgens Lezhnev is het aantal mijnen minder belangrijk dan het volume aan mineralen dat beoordeeld wordt. "Sommige mijnen hebben slechts 5 tot 10 mijnwerkers in dienst, terwijl anderen enkele duizenden." De zogenaamde "validatie missies" zijn gericht op high-volume gebieden zoals Rubaya in Noord-Kivu, een provincie in het oosten van de Democratische Republiek Congo en de basis van enkele van de zwaarste gevechten tussen rebellengroepen, milities en regeringstroepen.

De teams reviewen de mijnen jaarlijks, op basis van een standaardmodel dat de arbeidsomstandigheden, conflictsituatie en de ontwikkeling van de gemeenschap beoordeelt. Zo mogen er bijvoorbeeld geen gewapende groeperingen en het Congolese leger aanwezig zijn in de mijn en mogen er geen kinderen of zwangere vrouwen werken. Als een mijn de controle doorstaat, krijgt deze een groen label. Deze informatie wordt vervolgens op de ICGLR-website gepubliceerd.

Het certificeringsproces is een goed begin, maar geen finale oplossing. Volgens Lezhnev, heeft het echt conflictvrij maken van de handel in mineralen en grondstoffen meer steun nodig van de Congolese overheid, de VS en de Europese Unie.

Lees hier meer over conflictvrije en gecertificeerde diamanten:

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BAUNAT DIAMONDS ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular