Geobserveerde rendabiliteit op lange termijn

Diamanten bezitten een wezenlijke en duurzame capaciteit tot waardestijging.

Recente indicatoren en studies tonen dat de diamantprijzen in de komende decennia verder zullen stijgen, dankzij een gunstig klimaat van vraag en aanbod:


- Groeiende vraag in de BRIC-landen (Brazilië, India, Rusland & China)

Deze BRIC landen worden gekenmerkt door een exploderende economie en welvaart, wat leidt tot een groeiende middenklasse. India bijvoorbeeld werd eeuwenlang gedomineerd door een traditie van diamant en goud, maar deze uitzonderlijke tekenen van rijkdom waren, tot voor een decennium, enkel een privilege van de elitebevolking. Een middenklasse was er zo goed als onbestaande. Vandaag is de groei van de middenklasse in India & China aanzienlijk: Deze groep neemt maar wat graag de gewoontes over van de vroegere elite, wat op zijn beurt de diamantenprijs wereldwijd beïnvloedt.

- Dalend aanbod wegens beperkte natuurlijke bronnen en uitputting van de mijnbouwcapaciteit

Wereldwijd produceert de mijnbouw gemiddeld 120-130 miljoen caraat aan edelstenen, en diamanten vormen een groot deel daarvan. Dit kan veel lijken, maar toch is het een sterke daling ten opzichte van voorgaande jaren. In 2007 was er een productie van 168 miljoen caraat en de jaren daarvoor lag de gemiddelde productie nog ver boven de 175 miljoen caraat. Bovendien zullen de kosten voor de huidig operationele diamantmijnen toenemen, omdat men gedwongen wordt dieper te graven en ontginnen. Met andere woorden, ook al vermindert de productie, toch zullen de diamantprijzen stijgen. En zelfs al mochten er nieuwe diamantmijnen worden ontdekt (wat, terugblikkend op de laatste decennia, eerder onwaarschijnlijk is), dan zouden deze hoe dan ook hogere operationele kosten voortbrengen. Verwacht wordt namelijk dat nieuwe mijnen zich in zeer moeilijk toegankelijke gebieden zullen bevinden.


Een ander voordeel is dat diamanten geen verandering ondergaan met de tijd en dat ze dus makkelijk te onderhouden zijn. De gemiddelde diamant is ongeveer 2 miljoen jaar oud. Dit draagt uiteraard bij tot de langetermijnwaarde van diamanten, aangezien er geen intrinsieke factoren zijn die tot waardevermindering leiden. Verder wordt in de meeste landen geen belasting geheven op de stijgende meerwaarde van de diamanten, tenzij de verkoper een actieve deskundige is.

Tot slot dient men eraan herinnerd te worden dat de rentabiliteit van diamanten op lange termijn in de eerste plaats afhangt van de prijs waaraan hij gekocht is. De verwachte prijsstijging – zoals hierboven uitgelegd – zal de geraamde winst sterk doen verwateren indien de diamant niet rechtstreeks bij de bron wordt aangekocht. Met andere woorden: hoe verder weg u van de bron (de plek waar de diamant wordt geslepen) uw diamanten koopt, hoe groter de kans dat uw eventuele toekomstige winst voor een deel of zelfs helemaal zal verdwijnen in de handen van tussenpartijen. Daarom is het van cruciaal belang om aan te kopen van partijen die direct bij de bron kunnen aankopen.

Klik op deze link voor meer achtergrondinformatie over de rentabiliteit van diamanten.


Het BAUNAT-verschil

Het is bekend dat het overgrote deel van diamant- en juwelenhandelaars hun prijs met 15 tot 50% verhogen om de oplopende kosten van aankoop, vaste kosten, marketing & bemiddeling te kunnen dekken. BAUNAT daarentegen prijst zijn diamanten volgens hun onderliggende investeringswaarde. Dat kan, omdat BAUNAT zijn diamanten aankoopt tegen de beste prijzen, wat u een uitstekend vooruitzicht biedt voor toekomstige rentabiliteit. Lees hier meer over de unieke positie van BAUNAT voor wat betreft de aankoop van diamanten.

Langetermijnwaarde van een diamant - Baunat Diamonds