Onze bronnen, uw winst

De rentabiliteit van diamanten op lange termijn in de eerste plaats afhangt van de prijs waaraan hij gekocht is.
De verwachte prijsstijging (klik hier voor meer informatie) zal de geraamde winst sterk doen verwateren indien de diamant niet rechtstreeks bij de bron wordt aangekocht. Met andere woorden: hoe verder weg u van de bron (de plek waar de diamant wordt geslepen) uw diamanten koopt, hoe groter de kans dat uw eventuele toekomstige winst voor een deel of zelfs helemaal zal verdwijnen in de handen van tussenpartijen.
Het is bekend dat het overgrote deel van diamant- en juwelenhandelaars hun prijs met 15 tot 50% verhogen om de oplopende kosten van aankoop, vaste kosten, marketing & bemiddeling te kunnen dekken. BAUNAT daarentegen prijst haar diamanten volgens hun onderliggende investeringswaarde. Dat kan, omdat BAUNAT haar diamanten aankoopt tegen de beste prijzen, wat u een uitstekend vooruitzicht biedt voor toekomstige rentabiliteit. Lees hier meer over de unieke positie van BAUNAT voor wat betreft de aankoop van diamanten. Voor meer informatie: zie over ons.
Dit directe contact met de bron speelt in het voordeel van onze klanten, aangezien BAUNAT verzekert dat haar prijzen in correlatie staan met de onderliggende kosten en met de kwaliteit van de aangeboden diamant.
Voor meer informatie over de ingewortelde bedrijfscultuur van BAUNAT om alle mogelijke tussenpersonen te vermijden, klik hier.
Directe contacten - Baunat Diamonds